2008 Board

Dr. Same Gou, President
Dr. Junwen Hou, Vice President
Dr. Yiqing Yuan, Secretary
Dr. Walter Zhou, Director, Fund Raising
Dr. Honglu Wang, Treasurer
Janet Fan, Director, Communication
Feng Guo, Director, Web Development
Dr. Jialou Hu, Director, New Letter
Dr. Ben Zhou, Director, Membership Service
Dr. Ruth Gao, Director, Science and Technolo