Year 2012

DCEA Officers:
Zifeng Nie (聂子锋), President, zifengnie@sbcglobal.net
Honglu Wang (王红璐), Vice President
Ning Zhang (张宁), General Secretary
Joe Zhou (周长弓), Treasurer

DCEA Board Directors:
Frank Lee (李功赋), Director, Fund raising
Shibin Hu (胡士滨), Director, Science & Technology
Daqing Zou (邹大庆), Director, Public relations
Jiaquan Chen (陈嘉全), Director, International Affairs
YuanYao Qian (錢源耀), Director, News & Communication
Fuchun Zhu (朱富春), Director, Information & Membership
FengZhu Li (李奉珠), Director, China operation
James Zhou (周玉), Director, Technology Application

Advisers:
Dr. Tai Chan, Dr. David Chang, Dr. Jamie Hsu, Dr. Alan Luo, Dr. ShengDong Liu, Dr. Junwen Hou, Dr. Kingman Yee, Dr. Shan Shih, Dr. Yucong Wang, Dr. Sam Guo, Ms. Janny Lu, Dr. Walter Zhou, Mr. Tianbao Zhou